Taalles voor examens

Staatsexamens Nederlands

In Nederland kunt u een examen doen om te laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.
Zo’n bewijs is nuttig als u gaat werken of studeren in Nederland.

Maar leren voor een examen kan ook een motivatie voor uzelf zijn om het Nederlands snel onder de knie te krijgen. Het vergemakkelijkt het dagelijks leven. En het bevordert de sociale contacten.

U leest alles over deze examens op: www.staatsexamensnt2.nl
Er zijn twee niveaus.
En er zijn vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven.

Ik bereid u voor op het examen.
U krijgt les op maat.
Afgestemd op uw wensen.

Bel 0631928966

Of vraag eerst meer informatie. Dan neem ik contact met u op.
GO!

State Exams Dutch

In the Netherlands you can take an exam to show that you have sufficient knowledge of the Dutch language.
Such proof is useful if you are going to work or study in the Netherlands.

But studying for an exam can also be a motivation for yourself to master Dutch quickly. Being able to speak Dutch makes everyday-life easier.
And it improves social contacts.

You can read all about these exams at: www.staatsexamensnt2.nl
There are two levels.
And there are four skills: Reading, Listening, Speaking and Writing.

I will prepare you for the exam.
You will receive the lessons you need.
I will meet your demands.

Call 0631928966

Or request more information first. Then I will contact you.
GO!