Over mij

Dit is mijn deskundigheid:

– Van 2000 tot 2020 was ik eerstegraads docent Nederlands op een middelbare school. In die tijd heb ik ook allerlei journalistieke klussen verricht, zoals het redigeren en corrigeren van teksten en eindredactiewerk.
– Momenteel ben ik als docent verbonden aan hogeschool Windesheim en IVIO@School.
– Tevens ben ik examinator bij de staatsexamens Nederlands voor het reguliere en speciale middelbare onderwijs.
– Bovendien geef ik tekstadviezen aan allerlei opdrachtgevers over websites, scripties, reclames, presentaties, enzovoorts.
РEn in 2017 ben ik gestart met het geven van privélessen Nederlands; op allerlei niveaus, van beginner tot vergevorderd (A0 tot C0). De lessen zijn op maat, dus afgestemd op specifieke behoeften, van het bijspijkeren van grammatica of spelling, tot spreekvaardigheid of schrijfvaardigheid. Mijn leerlingen hebben verschillend achtergronden. Het zijn nieuwkomers, mensen uit het bedrijfsleven, laaggeletterden, wetenschappers, enzovoorts.

Maar of het nu Nederlands als eerste (NT1) of tweede taal (NT2) betreft, ik ben altijd gemotiveerd om met het leren van de Nederlandse taal bezig te zijn.
Voor de opdrachtgever is het handig dat ik zzp’er ben. Ik ben snel inzetbaar en flexibel, ook wat de leerstof betreft. De ene week help ik een student met zijn werkwoordspelling en schrijfstijl, de andere week geef ik een cursus presentatievaardigheden.

Ik vind mezelf inmiddels door de wol geverfd en van alle markten thuis.
Mensen met wie ik samengewerkt heb, noemen mij een gedreven en positieve docent, met wie je kunt lezen en schrijven. En spreken natuurlijk.