Spelling en taalgebruik

Goed om te weten:
Alle cursussen kunnen ‘op maat’ worden samengesteld.
Dat is de kracht van Goedgaan.Org – taalles en tekstadvies:
deskundig – efficiënt – persoonlijk
Voor bedrijfstrainingen betekent dit we in overleg het volgende bepalen:

– Speciale aandachtsgebieden
– Startdatum en -tijd
– Aantal lessen
– Frequentie (lessen in losse uren, dagdelen of dagen)
– Aantal deelnemers
– Locatie
– Prijs

Het is ook mogelijk om leerstof uit verschillende cursussen te combineren.

Voor particulieren zijn er geregeld nieuwe startdata.
Volg deze site of bel 0631928966 voor de eerst volgende mogelijkheid.

De cursussen zijn interactief. Er wordt veel geoefend. In afwisselende werkvormen.

De theorie wordt verduidelijkt met filmpjes en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

De cursussen zijn basiscursussen.
De aangeboden theorie vormt een solide fundament om op verder te bouwen in de praktijk.

A. Spelling

Doel: Verbeteren van de spelvaardigheid
Doelgroep: kantoormedewerkers, ouders van kinderen op de middelbare school en andere geïnteresseerden
Inhoud: werkwoordspelling, hoofdletter of kleine letter?, los of aan elkaar schrijven?, tussen -n en tussen -s, koppelteken, weglating- en afbrekingsstreepje, trema, apostrof, meervoud, accenten, verkleinwoorden, afkortingen, leestekens

B. Grammatica

Doel: vergroting van taalvaardigheid
Doelgroep: kantoormedewerkers, ouders van kinderen op de middelbare school en andere geïnteresseerden
Inhoud: taalkundig ontleden: woordsoorten (werkwoord, naamwoord, bijwoord, voegwoord…), redekundig ontleden: zinsdelen (persoonsvorm, gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp…), de samengestelde zin

C. Stijl

Doel: ontwikkelen van taalgevoel & beter formuleren
Doelgroep: iedereen met belangstelling voor de Nederlandse taal
Inhoud: beeldspraak (metafoor, vergelijking, metonymie, personificatie)
stijlfiguren (pleonasme, tautologie, repetitio, hyperbool, understatement, paradox, ironie…), stijlfouten (incongruentie, tangconstructie, foutieve samentrekking, inversie, beknopte bijzinnen…), lastige taalkwesties (hen/hun, dat/wat, alle/allen, hij/zij, als/dan, omdat/doordat…), uitdrukkingen en gezegden

D. Argumenteren

Doel: overtuigend schrijven
Doelgroep: mensen met commerciële, representatieve en leidinggevende functies
Inhoud: standpunt en stelling, soorten argumentatie, argumentatiestructuren, opbouw van een betoog, drogredenen, doelgericht formuleren en spreken (aantrekkelijk, begrijpelijk, bondig en concreet)

E. Zakelijke teksten schrijven

Doel: vaardigheid in het schrijven van goed gestructureerde teksten, afgestemd op de juiste doelgroep wat betreft inhoud, toon en tekstvorm.
Doelgroep: mensen met commerciële, representatieve en leidinggevende functies, ouders van kinderen in het middelbare onderwijs
Inhoud: tekstdoelen, tekstsoorten, tekstvormen, tekstopbouw, functies van tekstgedeelten, tekstverbanden, schrijfstrategieën, verzorgd schrijven, gebruik van bronnen